Betingelser & Vilkår

 

Definitioner:
Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Gepard afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

"Gepard" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På Gepard oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Gepard via office@gepardgarn.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på Gepard er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra Gepard udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Gepard om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og Gepard er først indgået, når Gepard ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig.Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart væren afgå fra Gepard , Vælger du at modtagen varen med kontant ved levering, da kan du betale via netbank, hvorefter varen afsendes fra lager. Faste kunder der overholder vores betalingsbetingelser, får 14 dages kredit. Overskrides kreditten uden forudgående aftale, kommer de 2 næste sending mod forudbetaling via netbank.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:
Gepard yder ifølge købeloven 1 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til Gepard i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Gepard inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Dine kunder har 2 års reklamations ret over for dig og Gepard modtager naturligvis disse eventuelle reklamationer, hvis varen er indkøbt af dig inden 3 år fra reklamations datoen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Gepard har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Gepard's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Gepard.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Gepard's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Gepard afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:
Dette er engros salg tilvirksomheder, derfor er der ikke fortrydelseset.
Har du alligevel fortrudt et køb eller en bestilling, da ring eller mail til os og vi vil se om det er muligt at lave en aftale om returnering af produktet.

Forbehold for ændringer:
Gepard forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Leveringstider:
Der sendes 2 gange i ugen for lagervarer. Bestillingsvarer sendes når de ankommer til lageret.

Misbrug:
Misbrug af Gepard medføre til politianmeldelse.

Links:
PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service
FDIH / Forbrugerrådet
Forbrugerstyrelsen
Forbrugerstyrelsen - med karakterbog over onlinebutikker
Forbrugerrådet
Forbrugerinformation

 
Fortsæt